Ajuntament d#39;Alella
Portada|Serveis socials|Prestacions de suport a l'escolarització
 
Escoles
L'Ajuntament obre cada any d'ajuts a l'escolarització per al curs escola per la qual es regulen les prestacions econòmiques que es concedeixen per ajudar a sufragar les despeses de llibres i material escolar, menjador i el pagament de la llar d'infants a les famílies que es troben en una situació de dificultat socio-econòmica i manca de recursos econòmics. 

L'Ajuntament obre del 26 de maig al 21 de juny la convocatòria d'ajuts a l'escolarització per al curs escolar 2023-2024. Com ja es va fer en la convocatòria anterior, caldrà fer dos tràmits diferents: un per a demanar ajuts per a llibres, material escolar i suport a l'escolarització i un altre per a solicitar els ajuts de menjador escolar.  Els ajuts a l'escolarització de primer cicle d'infantil de 0 a 3 anys només poden sol·licitar-se per a infants NO matriculats a la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons, ja que en aquest cas aquest suport queda substituït pel sistema de tarifació social.

Trobareu tota la informació i la documentació requerida en aquests enllaços

En el cas de custòdia compartida, cada progenitor haurà de sol·licitar la prestació corresponent a la seva part de despesa. En la resta de casos es presentarà una única sol·licitud per família. 

En el cas de custòdia compartida on els dos progenitors volen sol·licitar l'ajut, s'haurà de presentar una única sol·licitud.

Tramitació tarifació social de la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons. En aquest cas el termini de presentació és diferent, cal presentar la sol·licitud del 16 al 22 de juny de 2023

Les sol·licituds es poden presentar telemàtic amb id-cat mòbil (només necessiten tenir a ma DNI/NIE, targeta sanitària i mòbil). Per presentar la sol·licitud presencialment a l'OAC ja es pot començar a demanar cita prèvia