On trobar-nos
Oficina de Turisme
 • Enoturisme DO Alella

  El Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament per diversos ens públics del territori de la Denominació Origen Alella

  Les finalitats del Consorci són les següents:

  1. La promoció econòmica i especialment turística de l’àmbit territorial de la DO Alella, per consolidar-lo com a destinació enoturística de qualitat.
  2. La dinamització dels agents del territori, públics i privats, per generar noves sinèrgies i oportunitats de negoci.
  3. El lideratge, la creació, la impulsió i/o la difusió d'esdeveniments del vi, productes i/o equipaments, com a recursos enoturístics.
  4. La impulsió i coordinació de les polítiques en l’àmbit del turisme dels membres del consorci, per tal de posar en valor conjuntament els diferents bens històrics, culturals, paisatgístics, esportius i econòmics.
  5. Impulsar la sensibilització enoturística i vetllar per la qualitat de la destinació.
  6. La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre Municipis.

  Us podeu descarregar els estatuts AQUÍ

  Es va constituir formalment el 7 de juny de 2010 a La Roca del Vallès, fruït del treball iniciat el 2008 pels ajuntaments que comparteixen aquesta denominació vitivinícola. Va néixer amb la implicació de quinze dels 18 municipis de la DO. El Consorci DO Alella va passar a denominar-se Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella amb la modificació dels estatuts aprovada per l'assemble general en sessió celebrada el 29 d'octubre de 2014 i publicada en el BOP el 3 de desembre de 2014. Al llarg d'aquests anys s'han incorporat nous membres i en l'actualitat són 26 els municipis consorciats