Vinya testimonial

L'Ajuntament d'Alella ha millorat els tancaments de la vinya testimonial d'Alella, un museu de raïm a l'aire lliure on hi ha plantades una trentena de varietats diferents, amb l'objectiu de preservar aquest espai i evitar que hi puguin entrar els porcs senglars i altres animals. Els treballs han consistit en la substitució de 160 metres de la tanca perimetral que delimita la vinya a l'avinguda de Sant Mateu. La tanca instal·lada és una malla electrosoldada de 15x15 cm amb suports verticals cada 3 m ancorada dins una rasa amb formigó (per evitar que els senglars puguin entrar per sota la tanca).

L'import total de les obres ha estat de 23.534€ dels quals 11.229€ han estat finançats per la Diputació de Barcelona. Aquesta actuació s'emmarca dins del suport a l'impuls a l'enogastronomia que la Diputació està realitzant a les comarques de Barcelona.