Notícies
Publicat el 28 d'abril de 202328.04.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova el Pla Local d'Educació 2023-2027
Darrer Ple 27 d'abril

Alella ja disposa del seu primer Pla Local d'Educació.  És la primera eina de planificació d'aquestes característiques que s'elabora a Alella amb l'objectiu de disposar d'un instrument que defineixi les prioritats que han d'orientar les línies i accions de la política educativa del municipi durant els propers 5 anys. La seva finalitat és potenciar la coeducació, l'educació en valors, el compromís cívic i mediambiental, la cohesió, la identitat, el sentiment de pertinença, el benestar i la salut, per millorar les transicions i la convivència des d'una visió integral de l'educació i l'impuls d'una xarxa d'aprenentatge connectat. 

El Pla Local d'Educació 2023-2027, aprovat per unanimitat al darrer Ple municipal del mandat celebrat el 27 d'abril, es va començar a elaborar a finals de 2021 amb el suport tècnic de Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació, amb la voluntat de contribuir a visibilitzar i posar en valor la qualitat de la tasca educativa del municipi des de la mirada on l'educació és entesa en un sentit al llarg i ample de la vida, i que, per tant, va més enllà de l'escola, perquè també educa tota la resta d'agents de la comunitat educativa, recollint l'essència iniciada l'any 2004 amb el Projecte Educatiu del Poble d'Alella (PEPA). 

El Pla també té molt en compte la importància de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i, molt especialment, l'objectiu número 4 que estableix garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Diagnosi i pla d'acció

El procés consta d'una fase de diagnosi de la situació socioeducativa, en què s'han recollit dades qualitatives i quantitatives per detectar reptes i necessitats, que es tindran presents per prioritzar les actuacions. El treball s'ha fet amb les aportacions de la comunitat educativa i les diferents àrees de l'Ajuntament. Per finalitzar aquesta fase, s'han fet arribar enquestes específiques als centres educatius, a les AFA i a les entitats/ empreses del municipi de l’àmbit socioeducatiu.  A partir d'aquí s'han elaborat les línies estratègiques, els objectius i les accions a desenvolupar. 

El Pla Local d'Educació d'Alella respon als següents objectius estratègics:

 • Conèixer i analitzar la situació socioeducativa d'Alella per tal de poder elaborar un diagnòstic en profunditat de la situació educativa al municipi, que reculli les necessitats educatives dels i les agents responsables dels serveis i recursos educatius i de la ciutadania destinatària d'aquests serveis i recursos.
 • Identificar els recursos i activitats educatives que hi ha al municipi.
 • Potenciar la coeducació, l'educació en valors, el compromís cívic i mediambiental, la cohesió, la identitat, el sentiment de pertinença, el benestar i la salut, per millorar les transicions i la convivència
 • Conèixer i potenciar la vessant educativa de la cultura i l'esport
 • Fomentar el treball en xarxa i la corresponsabilitat educativa amb els diferents agents socioeducatius del municipi i definir una estratègia d'accions en els propers 5 anys amb una mirada interseccional.


Amb aquests objectius i amb la diagnosi, s'han definit 6 eixos d'acció:

 • Infància (0-12)
 • Adolescència i joventut
 • Adultesa i vellesa (+30)
 • Cohesió, identitat i convivència
 • Treball en xarxa i corresponsabilitat
 • Comunicació

A partir dels 6 eixos definits s'han establert 18 objectius estratègics i 147 accions, de les quals 101 són accions de continuïtat, 21 accions de millora i 25 accions noves. 

El Pla Local d'Educació va comptar amb el suport de tots els grups municipals que van valorar el treball realitzat. 

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina