Notícies
Publicat el 30 de novembre de 202230.11.2022
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova inicialment un pressupost de 14,7 milions per l'any vinent
Ple pressupost

El Ple de l'Ajuntament celebrat el 24 de novembre va aprovar inicialment un pressupost de 14.674.585 euros per a l'any vinent, el que suposa una reducció del 5,94% respecte a l'exercici anterior, un any marcat per un excepcional impuls inversor, després de dos anys de contenció econòmica per la pandèmia.

Els comptes de 2023 s'han elaborat analitzant l'execució pressupostària de l'exercici anterior i tenint present el context d'incertesa econòmica actual —condicionada per l'alt nivell inflacionari de l'economia europea i l'amenaça de la recessió econòmica—, i l'impacte de la sentència del Tribunal Constitucional i la posterior modificació de la normativa de l'impost de plusvàlua, que en el cas d'Alella s'estima en una davallada del 10% (uns 150.000 euros) de pèrdua d'ingressos. 
A més, cal afegir un altre component important: el fort augment de la despesa energètica, amb increments previstos del 113%, en el cas del consum de gas, i del 7,29% pel que fa al consum elèctric. 

L'alcalde d'Alella, Marc Almendro, va reconèixer en el Ple, que els pressupostos d'enguany han estat molt difícil de quadrar per la fràgil situació del finançament local, tot i que en cas d'Alella l'estalvi pressupostari dels darrers anys permet afrontar l'exercici sense haver de renunciar als nivells de qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania. Pel que fa als ingressos, s'espera un increment del 16% (50.000 euros més) en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres atenent a les perspectives d'activitats urbanístiques. Tot i que s'elimina l'aportació extraordinària que la Generalitat ha aportat els darrers dos exercicis per la Covid, en 2023 augmenten un 5% els ingressos per transferències i subvencions, sobretot per l'increment del 5,5% de la participació en els impostos de l'Estat, i l'aportació de la Generalitat per l'escolarització d'Infantil 2. També s'esperen diferents subvencions de la Diputació, la Generalitat i els Fons Europeus per actuacions d'eficiència energètica per valor de prop de 150.000 euros. 

Un 2,8% més per al personal
El capítol de personal augmenta en gairebé un 3%, per l'increment retributiu salarial del 2,5% previst a la Llei de pressupostos generals de l'Estat i l'actualització de l'augment salarial de 2022, amb un 1,5% més addicional amb efectes de l'1 de gener de 2022. La despesa en béns i serveis corrents també s'incrementa un 2%, sobretot per les previsions d'increment de les despeses de subministrament energètic i de l'actualizació del cost d'alguns serveis

Contenció a la meitat de les regidories
Més de la meitat de les regidories redueixen o igualen les seves partides. La més significativa és la d'Obres Públiques, que baixa prop d'un 40% —donada l'excepcionalitat de l'exercici 2022— tot i que es manté un nivell alt d'inversió per sobre de l'1,6 milions d'euros. Tot i la baixada generalitzada del pressupost, es destinaran més recursos a les regidories de Seguretat Ciutadana, Serveis Municipals i Via Pública, Serveis a les Persones, Educació i Infància, Comunicació i Innovació. El pressupost inclou, com a exercicis anteriors, un fons de contingència de 250.000 euros per fer front a possibles eventualitats i donar resposta a situacions que es puguin produir al llarg de l'any. 

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern —d'ERC+SxA i Gd'A— i l'abstenció de la resta de grups de l'oposició —AA-CUP, Cs i AP- PSC— excepte JxCAT, que va votar en contra. JxCAT va justificar el seu vot assenyalant que el pressupost de 2023 és un "talla i enganxa" de l'anterior i en què no es van tenir en compte les aportacions que va fer el seu grup com a pressupost alternatiu. AA-CUP, per la seva part, va argumentar la seva abstenció i no el vot negatiu pel fet que per fet que sigui la primera vegada que s'introdueixen els pressupostos participatius.  

El pressupost està a exposició pública fins al 21 de desembre.

Més informació a www.alella.cat/pressupost

 A què es destinen cada 3 euros 

A què es destinen cada 100 euros


Les inversions

Pavimentació de carrers i voreres 450.000 €
Accés Alella Parc260.000 €
Reurbanització c/Àfrica250.000 €
Millores espais públics200.000 €
Reurbanització del c/ Isidre Pòlit 190.000 €

Reformes edificis municipals

175.653 € 

Adquisició de terrenys

70.000 € 
Material tècnic inventariable15.500 €

Senyalització, pilones i baranes

15.500 €
Remodelació parcs 12.000 €
Millora camins locals 10.899 €
Mobiliari i estris   8.000 €
Mobiliari actes públics 6.000 €
Millores centres educatius 4.000 €
Equips per processos d'informació 2.500 €
Equipaments esportius2.000 €

 Despeses per regidories 

Serveis municipals Via pública
Obres Públiques 
Administració 
Civisme I Seguretat
Medi Ambient-Sostenibilitat 
Hisenda
Serveis Persones
Cultura
Educació I Infància 
Urbanisme  
Turisme I Identitat
Participació Ciutadana 
Esports 
Innovació 
Adolescència i Joventut 
Comunicació
Festes 
Salut-Ocupació-Ciutadania 
Alcaldia 
Promoció Econòmica 
Cooperació Internacional
Gent Gran  
Equitat

3.318.180 €
1.629.551 €
1.582.407 €
1.373.780 €
1.359.236 €
1.136.418 €
795.123 €
777.107 €
566.747 €
304.290 €
281.520 €
278.540 €
246.863 €
187.208 €
184.970 €
180.525 €
120.500 €
106.471 €
96.394 €
64.336 €
51.150 €
25.500 €
13.500 €

+3,7%
-39,9%
+2,3% 
+2,2% 
+0,6%
- 4,4% 
+4,5% 
- 6,1%
+12%
 - 6,2% 
-1,6%
+0,7% 
+0,3%
+3,6%
0%
+16,8 %
-11,7%
-5,4%
-2,4%
-11,7%
 -5,3% 
0% 
0%

Veure el Ple

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 2022 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 2022
Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina