Pla estratègic. Sessions de treball

La Regidoria de Turisme i Identitat vol implicar la ciutadania en l'elaboració del Pla Estratègic de Turisme d'Alella 2021-2024, que va iniciar al desembre del 2020 amb l'empresa CETT, School of Tourism, Hospitality and Gastronomy i el finançament de la Diputació de Barcelona. Per aquest motiu anima els veïns i veïnes d'Alella a participar en una consulta per tal de conèixer la seva opinió sobre qüestions relacionades amb els objectius i algunes de les accions del pla.

L'enquesta es pot emplenar fins a l'11 de juliol a través d'aquest FORMULARI i els resultats ajudaran a validar alguns dels objectius i de les accions del pla.

El nou Pla Estratègic de Turisme permetrà fer una actualització i donar continuïtat al primer Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic d'Alella que es va elaborar l'any 2007.  El pla es va començar a treballar sobre el terreny durant els mesos de desembre i gener amb dues visites de prospecció per tal de fer un anàlisi dels recursos turístics del municipi. Es va continuar amb un estudi documental de fonts secundaries i amb entrevistes als agents relacionats en l'àmbit turístic del municipi. Durant els mesos de maig i juny es van dur a terme dues taules de treball amb una trentena de representants del sector turístic públic i privat on es van validar els objectius i es van elaborar accions destinades a aconseguir els objectius del pla. Per complementar tot aquest treball transversal s'ha elaborat una consulta per compartir i validar amb la ciutadania alguns punts estratègics del pla.

També s'ha realitzat una enquesta al sector de la restauració per tal de donar veu a aquells restauradors que no van assistir a les taules de treball. Un cop acabada aquesta última fase es redactarà el document final que servirà de full de ruta en matèria turística per els propers 4 anys i que inclourà propostes específiques per a la gestió turística municipal basant-se en criteris de responsabilitat, sostenibilitat, cohesió  i innovació.