Notícies
Publicat el 29 de març de 202129.03.2021
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova inicialment la reforma de les "Cases dels Mestres"
Render casa dels mestres reduïda

L'Ajuntament ha donat llum verda a la reforma integral de l'edifici de les "Cases dels Mestres", situat al costat de les Antigues Escoles Fabra, per reconvertir-lo en habitatges socials. El Ple del 25 de març va aprovar inicialment el projecte d'executiu, presentat per Guillem Cabré-Verdiell, que contempla una rehabilitació integra de l'edifici per tal d'adequar-lo a les necessitats actuals i poder incorporar els 4 pisos que conformen aquest immoble al parc d'habitatges socials d'Alella.

La reforma afecta tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici. Es modifica la distribució, de manera que els pisos disposaran de 3 habitacions, una cambra higiènica que inclou aparell de rentada de roba i una estança de cuina estar i menjador. Hi haurà dos pisos a la planta superior i dos a la planta baixa adaptats per a persones amb diversitat funcional.

La rehabilitació també serà exterior per tal d'aconseguir l'aïllament tèrmic de l'edifici i millorar els sistemes d'eficiència energètica. La reforma es farà respectant l'estructura volumètrica de l'edifici, així com la façana principal i els espais lliures del frontal de la parcel·la, tal com estableix el Catàleg de Patrimoni Històric, Artístic, Cultural i Mediambiental d'Alella, del qual forma part l'edifici. El pressupost d'execució previst és de 547.203 euros (IVA inclòs), tot i que s'espera que pugui ajustar-se a la baixa amb la licitació.

Construït als anys quaranta a l'avinguda Ferran Fabra número 3, l'edifici conegut popularment com les "Cases dels Mestres” era propietat del marquesat d'Alella i va ser cedit a l'Ajuntament l'ús i la propietat juntament amb l'edifici de les Antigues Escoles Fabra. L'any 2019 es va fer una modificació dels usos educatius, establerts a la cessió, per tal de possibilitar reconvertir l'edifici en habitatges socials.  

El projecte es va aprovar inicialment amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A i AP-PSC, l'abstenció de JxCAT i Cs i el vot en contra d'AA-CUP. El portaveu de JxCAT, Esteve Garcia-Ossorio, es va mostrar d'acord amb aquesta rehabilitació però va considerar "excessivament elevat" el pressupost estimat pel projecte executiu. L'Alcalde, Marc Almendro, va insistir que es tracta d'una reforma integral molt completa i va remarcar la possibilitat que pugui haver un reajustament de preus en les ofertes de licitació.   

Cal Vegetalí i Can Xeco Monnar

El Ple va aprovar dues propostes d'Alcaldia relacionades amb l'àmbit d'urbanisme:  aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de desenvolupament de la masia Cal Vegetalí i l'aprovació de l'Avanç de la Modificació del POUM d'Alella a l’àmbit de Can Xeco Monnar

Pel que fa a Cal Vegetalí, el Ple va aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic, seguint amb el tràmit aprovat inicialment a la Junta de Govern del 23 d'abril de 2020, que regularà l'ordenació, els accessos i la integració paisatgística de l'establiment de turisme rural que es vol instal·lar en aquesta masia, inclosa al catàleg de masies i cases en sòl no urbanització del POUM. Segons va explicar l'Alcalde, la voluntat de la propietat és rehabilitar la masia i convertir-la en un establiment de turisme rural de fins a 14 habitacions, conservant l'estructura i els elements històrics més rellevants i recuperant la coberta i la façana original. Per tal de garantir l'accessibilitat, es preveu dotar l'edifici d'un ascensor exterior, minimitzant l'impacte visual. 

El regidor-portaveu d'AA-CUP, Mark Ullod, es va referir en la seva intervenció als plans de futur de Cal Governador, Can Xeco Monar, Ca la Madame i Cal Vegetalí i va criticar que "a les quatre finques limítrofes es projectin establiments dedicats al turisme d'elit". L'Alcalde va replicar que aquest projecte pretén "preservar el patrimoni, potenciant les activitats econòmiques, l'enoturisme i el territori de la pansa blanca". 

L'aprovació provisional es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, AP-PSC i Gd'A, l'abstenció de JxCAT, Cs i el vot en contra de AA-CUP.

El Ple també va aprovar l'Avanç de la modificació puntual de POUM de la finca de Can Xeco Monnar com a pas previ per a l'inici de la tramitació urbanística per a la rehabilitació de la masia, que està en molt mal estat, i reconvertir-la en un establiment turístic. La modificació  preveu la segregació de Can Xeco Monnar de la finca de Can Bernades, per reconvertir-la en sòl urbà compatible amb usos de dotació d'interès comunitari (no residencial) i es preveu la cessió al municipi de 4.000 m2, que permetran en un futur millorar la connexió per a vianants amb Alella Parc.

La proposta va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A i AP-PSC, l'abstenció de JxCAT i CS i el vot en contra d'AA-CUP

Canvis a dues ordenances 

El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el canvi principal és que es passa d'autoliquidació a liquidació, per tal de simplificar el tràmit i evitar desplaçaments innecessaris. 

La modificació es va aprovar per unanimitat.

També es va aprovar provisionalment la modificació l'Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipal. En aquest cas, es considera la zona blava de l'Hort de la Rectoria com a aparcament d'alta rotació, amb una tarifa mínima de 0,30€ els 15 minuts i un màxim de 2,40€ per 120 minuts i 0,10€ per cada fracció de 5 minuts addicional.  Igualment es fixa en una tarifa mínima de 0,15€ els 15 mínuts i una màxima de 1,80€ els 180 minuts, per a les zones blaves que no siguin considerades d'alta rotació. Segons va explicar el regidor de Serveis Intern, Israel Payà, aquest canvi obre la porta a la regulació horària d'alguns dels aparcaments del centre, com ara el de Can Lleonart, amb l'objectiu de potenciar la rotació i afavorir el teixit comercial i la realització de gestions al centre del municipi.

Aquesta modificació es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, l'Abstenció d'AA-CUP, Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT i Gd'A.

Pacte de Poble per a la recuperació econòmica, social i emocional 

El Ple també va donar llum verda, amb el suport de tots els grups municipals, al Pacte Local de Poble per a la recuperació econòmica, social i emocional d'Alella. El document que conté les accions que s'han de desenvolupar al llarg d'aquest any 2021 amb la voluntat i l'objectiu de cercar solucions, des de la creativitat, la corresponsabilitat i la col·laboració per pal·liar els efectes que la pandèmia ha tingut i té en el municipi.

El treball, que s'ha fet a partir de les aportacions del personal tècnic de l'Ajuntament i els grups municipals i la ciutadania, inclou un total de 36 actuacions que giren al voltant de cinc eixos: sanitat, educació, drets socials, reactivació econòmica i digitalització. 

Decret de delegació de regidories i retribució del regidor de Gd'A

En la sessió plenària es va retre compte del decret d'alcaldia de delegació de regidories a la nova distribució aprovada a partir de l'entrada al govern del regidor de Gd'A, Josep Bardés, que assumeix la regidoria de Promoció de la Salut, Ocupació i Ciutadania. També es va votar la proposta de retribucions del nou regidor de govern amb un import de 15.000 euros bruts anuals per una dedicació del 45% de la jornada. L'acord de retribucions es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA i Gd'A i l'abstenció de JxCAT, AA-CUP, Cs i AP-PSC.

Pla pressupostari a mitjà termini

El Ple va quedar assabentat del Pla pressupostari a mitjà termini per al període 2022-2024, amb una previsió d'ingressos i despeses totals de 12.527.917 (2021) 12.692.593  (2022) 12.692.593 (2023) 12.692.593 (2024) 

Mocions presentades pel grup municipal de Ciutadans

Als tres darrers punts de l'ordre del dia es van debatre una declaració institucional i dues mocions presentades el grup municipal de Ciutadans.

Es va aprovar la moció presentada per reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% dels  Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea. La moció només va comptar amb el suport del grup proposant, però va prosperar perquè la resta de grups es van abstenir a la votació.

L'altra moció referent a la implantació d'un Pla local de prevenció del suïcidi i salut mental no es va aprovar. ERC+SxA va votar en contra, JxCAT, AA-CUP, Gd'A i AP-PSC es van abstenir, i únicament va votar a favor Cs.

Tampoc va prosperar la Declaració institucional perquè l'Ajuntament d'Alella condemni els altercats violents ocorreguts a Catalunya, Madrid i València, que només va aconseguir el suport de Cs i AP-PSC i la resta de grups van votar en contra. 

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina