Publicat el 25 de febrer de 202125.02.2021
PanorÓmica Alella

L'Ajuntament ha ampliat uns dies més, fins al 4 de març, el termini per presentar propostes que contribueixen a la recuperació de la situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19, amb la finalitat que, un cop avaluades, puguin formar part del futur Pacte de Poble.

Aquest document té per objectiu convertir-se en una eina útil que reculli tots els recursos i actuacions que ajudin a pal·liar els efectes de la pandèmia, i neix amb la voluntat d'incorporar totes les forces polítiques amb representació municipal i la representació dels agents econòmics i socials del poble. 

Des del 26 de gener i fins al 4 de març, és obert el procés de participació a través de la plataforma Decidim Alella perquè els veïns i veïnes del poble puguin fer els seus suggeriments i fer propostes que considerin que poden ajudar a superar la situació derivada de la Covid, des dels diferents àmbits d'actuació municipal. Aquestes propostes seran analitzades per tal d'estudiar la seva viabilitat i poder-les incorporar, si es considera adient, al Pacte de Poble

Podeu consultar tota la informació sobre aquests procés de participació des d'aquest ENLLAÇ, des d'on podeu fer el seguiment directe de totes les propostes presentades. Us animem a participar-hi!