Publicat el 22 de gener de 202122.01.2021
Habitatges Canonge

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dijous, 21 de gener, una modificació de les bases de la convocatòria per accedir als tres habitatges de lloguer social per a joves construïts per l'Ajuntament l'any 2015 al número 52 del carrer Canonge.

Amb la modificació s'amplia de l'1 al 10 de febrer el termini per presentar la sol·licitud, al temps que s'inclou la possibilitat d'acreditar també amb els ingressos i retencions de 2020 que es compleixen els requisits de quanties mínimes i màximes per accedir a la convocatòria, si no es compleixin els requisits amb la declaració de renda de 2019.

En el cas que no es compleixin els requisits al 2019 i es compleixin al 2020 caldrà presentar els següents documents:

  •  Certificat d'altes i baixes a la Seguretat Social (informe de vida laboral).
  • Certificat/s d'ingressos i retencions a compte de l’ IRPF corresponents a l'any 2019 o 2020 emesos per l'empresa/es en el/s període/s en què s'hagi treballat.
  • En cas d’ésser perceptor de subsidi o prestació del sistema públic, el certificat corresponent a l'any 2019 o 2020 emès per la Generalitat de Catalunya o l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 

La convocatòria servirà també per a la creació d'una borsa de persones sol·licitants que tindrà una validesa de 5 anys.

Per poder participar en aquesta convocatòria cal tenir entre 18 i 35 anys, acreditar un mínim de 3 anys continuats d'empadronament o de manera discontinua en els darrers 10 anys.

La durada del contracte és d'un màxim de 5 anys i el preu mensual de lloguer, sense comptar les despeses de serveis i l'IBI, oscil·la entre els 328 i els 259 euros, en funció de la superfície del pis.

Trobareu tota la informació i la documentació que cal presentar en aquest ENLLAÇ