Publicat el 12 de gener de 202112.01.2021
Espai reduïda

L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per a l'aprovació d'un Reglament de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella, que ha de regular l'ús dels diferents espais de l'edifici i assegurarà la seva funció de servei d'interès públic.

El Reglament serà l'eina de treball, oberta i modificable, que regularà l'ús dels diferents espais de l'edifici i que serà fonamental en la seva gestió quotidiana i assegurarà la seva funció de servei d'interès públic. El document que s'ha d'elaborar ha d'afavorir la igualtat d'oportunitats i fomentar la participació ciutadana, tenint en compte la diversitat i les diferents realitats que conviuen al poble, amb el fi de cercar el compromís ciutadà i que es promogui el rol actiu en la transformació i millora de la societat i del poble fomentant el sector artístic.

Entre els seus objectius de la gestió de l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella, destaquen: 

1. Apropar la cultura escènica, fomentar i donar suport a la creació local, potenciar la formació artística, la recerca de la excel·lència, crear un espai relacional i afavorir el retorn social de la cultura.
2. Contribuir al desenvolupament i a la dinamització cultural, social i de coneixement, coordinadament amb els altres espais culturals ja existents al municipi (Centre Cultural de Can Lleonart, Espai d'Art i Creació Can Manyé i Biblioteca Municipal Ferrer i Guàrdia)
3. Esdevenir l'impulsor d'una programació escènica professional, fomentar el teatre amateur i acollir activitats culturals promogudes pels agents actius del municipi.
4. Potenciar la creació i la formació artística del municipi dins l’àmbit escènic i musical. El document és una eina de suport bàsic que permetrà al personal gestionar la prestació dels serveis i avalar les seves actuacions en el desenvolupament de la feina. Per altra banda, també ha de garantir les persones usuàries un funcionament adequat per accedir i utilitzar els serveis bibliotecaris de forma homogènia i cohesionada.

D'acord amb el marc normatiu que regula la participació ciutadana en l'elaboració i la revisió de normes i reglaments, l'Ajuntament ha obert un procés de consulta per tal de conèixer les inquietuds i recollir les aportacions de la ciutadania en referència a aquest Reglament.

Les aportacions es poden fer del 12 al 26 de gener, ambdós inclosos, a través d'aquest FORMULARI