Notícies
Publicat l'1 de desembre de 202001.12.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova inicialment un pressupost per a 2021 ajustat per la Covid
Foto ple pressupost

Els comptes de 2021 també estan marcats per la crisi sanitària de la Covid-19. El Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el 26 de novembre el pressupost de l'Ajuntament per a 2021 que ascendeix a 12.438.157 euros, 230.000 euros menys (un 1,81%) que a 2020. Aquest reajustament és encara més gran, si es té en compte que s'ha consignat una partida per a contingències de 400.000 euros vinculada a l'evolució de la recaptació provinent de la plusvàlua i de l'Impost sobre construcció, instal·lació i obres (ICIO), en un moment d'incertesa en què es preveuen uns nivells d'ingressos inferiors als anys anteriors.

Davant de la situació actual, s'espera una reducció dels ingressos procedents dels impostos directes i dels indirectes, amb la qual cosa s'imposa una contenció de les despeses a la major part d’àrees de l'Ajuntament. Aquest reajustament s'ha realitzat minuciosament per tal de no afectar els serveis que es presten i el manteniment del municipi; incrementar els recursos destinats a Serveis a les Persones —més necessaris en aquests moments de crisi—  i sense renunciar a les activitats que s'ofereixen al municipi, però adequant l'oferta a les necessitats del moment.

Menys diners per a inversions 
Les despeses destinades a inversions també es veuen ressentides amb una dotació pressupostària de 253.000, uns 250.000 euros menys que a 2020, que correspon a la partida que es preveia destinar anualment a la pavimentació de carrers. No es descarta però, que en funció de l'evolució i dels recursos procedents d'altres administracions es pugui incrementar la dotació amb modificacions puntuals del pressupost. 
En aquest sentit, atenent al moment actual, properament està previst fer un reajustament del Programa d'Actuació Municipal per tal d'adaptar-lo al context socioeconòmic del moment.  
La partida de personal s'incrementa un 1% derivat de l'augment retributiu del 0,9% contemplat als pressuposts generals de l'Estat i la contractació d'un inspector de via pública i un administratiu a mitja jornada de suport a Serveis a les Persones. La despesa de béns i serveis corrents es redueix d'un 3,5% per tal de compensar la reducció d'ingressos.  

  

15 de les 22 regidories baixen la despesa 

El pressupost de l'any vinent contempla un decrement de les partides a quasi totes les regidories, per adaptar-se a les previsions d'ingressos i les necessitats del moment. Entre les regidories que incrementen les seves partides destaquen la de Medi Ambient i Sostenibilitat, derivat de l'augment de la partida destinada al tractament de residus. També augmenten Serveis a les Persones, Innovació, Hisenda, Administració i Seguretat Ciutadana. 
Aquest increment està relacionat molt directament amb la crisi sanitària i les necessitats derivades de les mesures restrictives per la pandèmia, tant a nivell social, com a nivell tecnològic, a partir de l'augment de la tramitació electrònica i també el teletreball del personal de l'Ajuntament. 
L'augment a Hisenda s'explica per la consignació dels 400.000 euros del fons de contingència, vinculat a l'evolució de la plusvàlua i a Urbanisme per la dotació de dues noves places: una d'arquitecte i un altra d'inspector de via pública. Administració també augmenta les partides per l'augment salarial del personal del 0,9% i per l'increment de la paga de productivitat. 
També es mantenen els recursos, amb una lleuger increment, a l’àrea de Seguretat Ciutadana per tal de seguir fer front als requeriments de la ciutadania i garantir la seguretat al municipi. 

L'any vinent, 15 de les 22 regidories veuran disminuïdes les seves partides. Aquest reajustament afecta, sobretot, a la programació d'activitats i també tindrà implicació en altres partides com les de protocol, a Alcaldia, la realització de material imprès a Comunicació o la reducció de les subvencions a entitats a Participació.
També hi ha ajustos a les dotacions de l'Espai d'Arts Escèniques, Can Lleonart, Can Manyé o la Biblioteca i es preveu una reducció d'ingressos i despeses als principals esdeveniments que es realitzen en el municipi com ara la Festa de la Verema, el Festival d'Estiu o la Festa Major, entre d'altres. 
A Educació, no hi haurà consignació per a les Jornades Ferrer i Guàrdia i es revisen les partides destinades a la formació musical. També hi ha reduccions a les despeses d'equipaments esportius i a l'Escola d'Iniciació Esportiva.

L'oposició vota en contra del pressupost
El pressupost es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, i el vot en contra de la resta de formacions.  JuntsxCAT, Gd'A, Cs i PSC van presentar una proposta conjunta en la què, entre altres qüestions, es demanava una reducció del 20% de les consignacions per assistències dels càrrecs electes i la supressió dels càrrecs de gerent i cap d'alcaldia. El govern va rebutjar els quatre punts que formaven part de la proposta, que va qualificar de demagògia, tot lamentant la manca d'implicació dels grups municipals en l'elaboració del pressupost. 
El grup  municipal d'AA-CUP va posar èmfasi en la falta de concreció del pressupost respecte al Pla d'Actuació Municipal, i es va mostrar contrari a la dotació d'algunes de les partides, com ara la referent a les càmeres de control de matrícules. 
Després de l'aprovació inicial, el pressupost està a exposició pública des de l'1 al 22 de desembre. En cas que es produeixen al·legacions haurà de tornar al Ple per a la seva aprovació definitiva.

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 26 de novembre de 2020 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 26 de novembre de 2020
 
Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina