Publicat el 20 de novembre de 202020.11.2020
Patge Reial

Ses Majestats els Reis Mags necessiten la vostra col·laboració per portar la il·lusió als infants del poble. Si teniu més de 16 anys podeu participar a la cavalcada fent de patge i acompanyar els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar i el Patge Reial en la seva visita a Alella. Per participar a la cavalcada o a la recollida de cartes només cal emplenar aquest FORMULARI

NORMES DE FUNCIONAMENT PER PARTICIPAR A LA CAVALCADA DE REIS ANY 2021

Normes generals:


1. Ningú es pot presentar dos anys seguits per a ser Rei o Cartera Reial, però sí per a ser Patge. Aquest punt pot quedar anul·lat en cas que no es presentin suficients candidats/es a Rei o a Cartera Reial.

2. En cas de no ser escollida Rei o Cartera Reial, la persona té la possibilitat de ser un Patge personal o auxiliar. Si hi ha més candidatures que places per ser Patge, es farà un sorteig.

3. El dia i hora dels sortejos serà indicat a totes les persones que es presentin. El resultat d'aquest haurà de ser comunicat a les persones candidates que no hagin pogut estar presents en el sorteig.

4. La cavalcada ha de tenir més d'un 50% de patges que tinguin la majoria d'edat.

5. La Regidoria de Festes i la Comissió de Festes, un cop tancades les sol·licituds, es reserven el dret d'excloure a aquelles persones que per algun motiu, no compleixin els requisits indispensables per preservar l'esperit de la festa.

6. L'acceptació de la totalitat d'aquesta normativa, és requisit indispensable per presentar-se com a Rei, Cartera Reial i Patge.

7. L'Ajuntament d'Alella es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

Inscripcions:

A partir del 23 de novembre de 2020 emplenant el formulari www.alella.cat/ajudareismags 

Requisits per participar com a Reis Mags:

1. Per presentar-se per ser escollit Rei Mag, s'han de tenir 30 anys o més i del sexe masculí.

2. Quan una persona es presenti haurà d'escollir si vol ser el rei Baltasar, Gaspar o Melcior. Es prioritzarà l'adequació del candidat al personatge.

3. En cas que sigui necessari, es farà un sorteig per seleccionar la persona que farà de cada rei, a celebrar en dependències municipals. Aquest sorteig serà per ordre: primer el Rei Baltasar, després el Rei Gaspar i finalment, el Rei Melcior.

4. En el formulari d'inscripció serà necessari adjuntar una fotografia del candidat.

5. Per ser Rei s'ha de disposar de dos matins i/o tardes. També haurà d'estar present a la Cavalcada del dia 5 de gener.

6. Un dels 3 Reis (cada any un diferent de manera rotativa) serà l'encarregat de dirigir-se en català als infants i famílies d'Alella.

Requisits per participar com a Cartera Reial i Patges:

1. Per ser Cartera Reial s'han de tenir 18 anys o més i del sexe femení. S'ha de disposar de, com a mínim, tres matins i tardes per rebre les cartes dels infants. També haurà d'estar present a la Cavalcada del dia 5 de gener.

2. La Cartera Reial serà escollida mitjançant un sorteig a celebrar en dependències municipals.

3. Hi ha dues categories de Patges: Personals i Auxiliars.

4. Per ser Patge Personal s'han de tenir 18 anys o més.

5. Hi haurà 2 Patges Personals per Rei, és a dir, un total de 6 Patges Personals.

6. Per ser Patge Auxiliar s'han de tenir 16 anys o més. En cas de ser menors d'edat, s'haurà de portar una autorització, que es facilitarà des de l'organització, signada pel pare, mare o tutor/a. 

7. Hi haurà un màxim de 15 Patges Auxiliars.

8. En la mesura del possible l'organització intentarà que el nombre d'homes i dones patges participants sigui equitatiu.

Les activitats previstes per a la recollida de cartes i per a la Cavalcada de Reis estan supeditades als requeriments de les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de la Covid-19