Publicat l'1 de novembre de 202001.11.2020
Ple octubre

El Ple de l'Ajuntament, celebrat el dijous 29 d'octubre de forma telemàtica, va aprovar dues mesures adreçades a donar suport a la restauració, davant la difícil situació que viu el sector com a conseqüència de les restriccions imposades per frenar la pandèmia. 

Així, tal i com ja es va fer amb la taxa de 2020, els bars i restaurants no hauran de pagar l'any vinent la taxa per instal·lació de terrasses a la via pública. El Ple va aprovar, amb el suport de tots els grups municipals, una modificació de l'article 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, segons la qual, amb caràcter excepcional per tot l'any 2021 resta suspesa la vigència de l'article 6 d'aquesta ordenança, referit a la quota tributària a abonar per l'aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant l'ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, bótes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. 

Permís per instal·lar paravents

El Ple també va aprovar una la suspensió parcial de l'aplicació dels articles 4.3 i 4.4 de l'ordenança reguladora de les llicències de terrasses o d'establiments de restauració o assimilats als espais públics, per tal de facilitar la instal·lació de paravents que permetin mantenir l'activitat a les terrasses en els mesos de fred, un cop s'aixequin les restriccions aprovades per la Generalitat.

En el debat de la proposta es van tractar diferents qüestions relatives a l'aplicació pràctica d'aquest canvi en l'ordenança. En resposta a una pregunta plantejada pel representant del grup municipal d'AA-PSC, Cristobal Zueras, l'alcalde, Marc Almendro, va explicar que la mesura no tindrà vigència d'un any, sinó que s'allargarà durant un període que permeti l'amortització del cost de la instal·lació. JxCAT va expressar els seus dubtes sobre com pot afectar la convivència d'aquest tipus d'instal·lació amb els vianants i a la imatge del municipi, tenint en compte les diferents tipologies de bars i restaurants del municipi. També es van referir a aquesta qüestió els representants dels grups municipals de Gd'A, Josep Bardés, i de Ciutadans, Toni Bernal. Per part del govern, es va posar èmfasi en el fet que l'Ajuntament estarà molt a sobre del tipus d'instal·lació i de l'impacte que pugui tenir en el moment que els establiments demanin la corresponen llicència requerida per instal·lar tancaments.

Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, AA-CUP, Gd'A, Ciutadans i AP-PSC i l'abstenció de JxCAT.

Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del carrer Ponent

El Ple també va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana (PMU) de la parcel·la situada al número 8 del carrer Ponent, aprovat de forma inicial el 23 d'abril de 2019, que preveu la millora i ampliació de les instal·lacions esportives s'aquest sector, amb la construcció d'una seu social, 11 pistes de pàdel, una piscina i un aparcament amb 60 places. El Pla incorpora les preinscripcions tècniques assenyalades a l'informe favorable de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. Amb l'aprovació definitiva també es van desestimar les  al·legacions presentades referents als problemes d'aparcament que podria generar i a qüestions acústiques. La primera qüestió perquè es considera hi ha suficient capacitat per absorbir la demanda d'aparcament d'aquesta instal·lació i la segona perquè el tema al qual fa referència no forma part del PMU, sinó que caldrà analitzar-lo en el projecte mediambiental que acompanyarà el projecte constructiu.

L'aprovació definitiva del PMU va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA i Gd'A, l'abstenció de JxCAT, Ciutadans i AP-PSC i el vot en contra de AA-CUP.

Rebuig a la inhabilitació del President de la Generalitat 

El darrer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació d'una moció de rebuig de la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat presentada per ERC+SxA, JxCAT, a la què també es fa va afegir com a proposant AA-CUP. La moció va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA, JxCAT, AA-CUP i Gd'A i el vot en contra d'AP-PSC.

Informacions del govern i desestimació de la urgència de dues mocions presentades per Ciutadans

La sessió es va iniciar amb la votació de la urgència de dues mocions presentades fora de l'ordre del dia pel grup municipal de Ciutadans relatives a la millora de la situació dels centres d'atenció primària i de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d'estètica d'Alella. En la votació sobre la urgència de cadascuna de les mocions no es va obtenir la majoria absoluta necessària per incloure-les en l'ordre del dia.

Seguidament, a l'apartat d'informacions del govern, l'alcalde, Marc Almendro, va fer una explicació sobre la situació sanitària derivada de la pandèmia a Alella i les diferents mesures que s'apliquen per tal d'evitar l'expansió i pal·liar els efectes sobre la població. 

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 29 d'octubre de 2020 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 29 d'octubre de 2020