Publicat el 3 d'agost de 202003.08.2020
Escola d'Iniciació Esportiva

Des de la Regidoria d'Esports s'està treballant per engegar un nou curs de l'Escola d'Iniciació Esportiva i seguir fomentant la pràctica de l'esport i l'activitat física al nostre poble. Aquest curs vinent es presenta amb canvis i novetats.

Un primer canvi serà que, a partir d'aquest proper curs, l'activitat de Futbol Sala serà assumida pel Club Alella Futbol Sala, amb l'acord de seguir duent a terme un projecte d'iniciació que garanteixi la pràctica i continuïtat d'aquest esport al nostre municipi.

Un altre canvi serà la ubicació de l'activitat de Gimnàstica Rítmica, que retorna a les instal·lacions del pavelló.

Per altra banda, se segueix fomentant la pràctica d'esports de lleure com a projecció perquè els infants integrin aquesta pràctica d'activitat física en el seu dia a dia encara que no hi hagi un objectiu final de competició, ampliant els dies de pràctica de l'activitat d'Outdoor i creant un nou grup “Outdoor PRO” destinat a adolescents.

Tot això, sense deixar d'oferir les disciplines que ja estan plenament integrades a l'oferta municipal de pràctica esportiva d'iniciació com són l'Atletisme, el Judo, el Patinatge, el Rugbi i el Taekwondo.

Les inscripcions per al curs 2020-2021 de l'Escola d'Iniciació Esportiva es tramitaran a partir del dia 1 de setembre del 2020 d'acord amb el següent procediment:

- Esportistes ja inscrits el curs 2019-20: De l'1 al 15 de setembre, confirmació de la plaça. Aquelles inscripcions que no es realitzin durant aquest període perdran la plaça del curs anterior, i només es podran inscriure si hi ha places disponibles a les activitats.

- Noves inscripcions: A partir del dia 1 de setembre es podrà fer reserva de plaça que s'aniran confirmant a partir del dia 15 segons la disponibilitat.

Les sol·licituds es poden fer al telèfon 935401993 o al correu alella.coordeie@alella.cat

Gestió de la inscripció:
- Presencial: Sol·licitant cita prèvia al tel. 935401993 o al correu alella.coordeie@alella.cat. Sense aquesta reserva no s'atendrà cap inscripció.
- Telemàtica: Sol·licitant la documentació al correu alella.coordeie@alella.cat. Un cop rebuda, s'ha de revisar, signar i retornar digitalment.

L'inici de curs serà el dijous dia 1 d'octubre. Donada la situació actual, tota l'oferta d'activitats d'aquest curs estarà supeditada a les directrius i indicacions que es marquin des de les diferents administracions i ens responsables en l'àmbit de la Salut, l'Esport, l'Activitat Física i la Seguretat en relació a la Covid-19, i es faran les adaptacions i accions que siguin adients per poder desenvolupar les activitats amb seguretat.