Publicat el 20 de juliol de 202020.07.2020
Abocaments

Com ja hem denunciat repetidament des d'aquesta pàgina web, darrerament s'estan produint molts abocaments incontrolats de poda, mobles, fustes... i d'altres residus voluminosos al costat dels contenidors del carrer i el servei de recollida habitual de voluminosos no dona l'abast per alliberar totes les àrees de contenidors d'aquests elements. Vista la situació actual, es va demanar a l'empresa de recollida de residus que organitzés una batuda extraordinària per recollir aquests abocaments. Es va dur a terme entre el divendres 3 i el dissabte 4 de juliol.

La gran quantitat de violuminosos a recollir va provocar que s'haguessin de fer aquestes tres batudes. Divendres al matí es van recollir 1.420 quilos de material. A la tarda, se'n van retirar 1.860 quilos. I dissabte al matí van ser 1.100 quilos de voluminosos. En toal 4.380 quilos de material deixat a la via pública de manera il·lícita. Aquestes recollides no programades suposen un cost extraordinari derivat de l'incivisme. Afortunadament no hi havia material de fibrociment, tot era fibra de vidre i es va tractar com a fracció resta, així que no va suposar cap sobrecost.

A finals de maig, es va reiniciar la campanya d'adhesius dels voluminosos perquè es va constatar que se n'abandonaven molts més de cop... (a finals de març es va suspendre temporalment aquesta campanya). Cal afegir que els serveis de recollida de roba i deixalleria es van suspendre a inicis de l'estat d'alarma i es van recuperar a inicis de maig (la deixalleria fixa), el 26/05 (la deixalleria mòbil) i a inicis de juny es van reposar els contenidors de roba; i que s'ha iniciat un procediment sancionador d'abocament de voluminosos per abandonar residus a l'espai on hi hauria d'haver hagut la deixalleria mòbil.

Cal recordar que l'Ajuntament ofereix un servei gratuït de recollida porta a porta per als residus voluminosos (prèvia concertació telefònica) trucant al 93.790.55.60. I que la ciutadania també té l'opció de dur-los directament a la deixalleria fixa municipal.