Publicat el 9 de novembre de 201909.11.2019
L'Ajuntament aprova inicialment el Pla de Millora Urbana que dona forma al futur complex hoteler.
Imatge de la proposta de l'avant projecte que acompanya el PEMU

Tres anys després d'haver superat l'escull de la titularitat, que va propiciar més de dues dècades d'abandonament, l'Ajuntament ha donat un pas definitiu per garantir el futur de la Torre del Governador. La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat 3 d'octubre el Pla de Millora Urbana (PMU) d'aquest emblemàtic espai del municipi. 

El Pla, redactat d'acord amb les línies bàsiques marcades pel POUM, estableix i concreta les condicions de l'ordenació del sòl i de l'edificació, així com els mecanismes de gestió necessaris per al desenvolupament d'aquest sector. El document, que està a exposició pública fins al 25 de novembre, fixa com a principals objectius mantenir l'edifici i potenciar els usos i activitats, conservant els elements protegits, arquitectònics i naturals, de tal manera que el conjunt edificat i els espais lliures continuïn essent un indret de referència del poble d'Alella. 

El PMU també estableix el límit potencial adequat de sostre i la seva localització, tant en relació a l'edificació existent com a la possibilitat de noves edificacions, integrant-lo en l'entorn paisatgístic, a més de preveure la millora de la connectivitat i la mobilitat. El desenvolupament del sector de la Torre del Governador va unit a la urbanització d'un tram del passeig Marià Estrada, per tal d'eixamplar-lo en el tram de la finca de Can Llimona i millorar l'accessibilitat i la seguretat en aquesta via. 

El Pla es preveu desenvolupar en un horitzó de sis anys, amb la construcció d'un complex hoteler i de benestar, promogut per l'entitat mercantil Alebian XII, propietària majoritària del sector.

L'actuació afecta a un àmbit discontinu d'una superfície total de 30.800 m2 qualificat com urbà no consolidat (28.889 m2 a la Torre del Governador i 1.911 m2 al passeig de Marià Estrada). 

L'edificabilitat màxima és de 8.053 m2 de sostre, la major part (més de 5.000 m2) dins de les edificacions existents, que cal preservar, i la resta en espais de nova edificació. El Pla contempla la conservació dels elements protegits, que es rehabilitaran i adequaran al nou ús, mitjançant un projecte integral. A més, es posa en valor l'espai enjardinat, que es rehabilitarà i adequarà com a jardí al servei del nou ús de la finca, respectant el patrimoni natural i paisatgístic. 

Resort hoteler i centre de benestar 

El PMU està acompanyat de l'avantprojecte del futur complex hoteler, dissenyat com a un espai resort, amb centre de salut i benestar. Segons la proposta, es preveuen 80 habitacions, dos restaurants, sales de reunions, espais de música i lectura, banys àrabs, gimnàs, centre de salut, piscina, entre d'altres serveis. 

LES DADES DEL SECTOR 

Total àmbit:                          30.459 m2

Zones de dotació privada:      27.669 m2

Edificació total màxim:              8.053 m2

Sistema viari:                          1.964 m2

Sistema hidrogràfic:                    789 m2