La Societat de Caçadors té previst fer una batuda de senglars el 22 de gener
Arxiu extern

La Societat de Caçadors comunica que el proper dissabte 22 de gener té previst realitzar una batuda de senglars a la zona nord-oest del terme municipal, entre els barris de Can Comulada i Mas Coll i la carena que limita amb Tiana i les vinyes del Turó del Galzeran. Inclou l’àmbit del torrent del Fonoll i Pi Bord, de les fonts (Esquerda, Eucaliptus, Safareig i Sarau), i la zona forestal compresa entre els nuclis de Can Comulada i Mas Coll (Can Pufarré – Ginestells).

 L'inici de la batuda serà a les 7:30 i es preveu que duri fins les 15 hores

RECOMANACIONS:

Què podem fer a l'àmbit privat?

  • No apropar-se mai a un porc senglar, perquè podrien respondre de forma violenta.
  • No donar mai menjar als senglars ni a cap altre animal salvatge, ni deixar al seu abast els aliments de les vostres mascotes. Resulta contraproduent perquè s'alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu i poden generar situacions de risc en tenir reaccions imprevisibles i perilloses.
  • Llençar sempre la brossa als contenidors i tapar-los correctament després d'abocar-hi els residus.
  • Instal·lar tanques als horts i jardins per evitar l'accés dels porcs senglars.
  • Quan circuleu pels camins i zones forestals extremeu les precaucions per tal d'evitar possibles accidents. Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les vies destinades a la circulació motoritzada.
  • Evitar tenir plantes bulboses a l'abast dels senglars. Són comunes en la seva alimentació.

Què fer durant les batudes?

  • Cal respectar en tot moment la senyalització que la Societat de Caçadors instal·la als camins i pistes forestals (inicis, creuaments i finals) que donin accés a la zona de les batudes i en els quals s'alerta de la realització de les batudes.
  • Evitar la zona de caça marcada durant la realització de batudes, pel risc que representa.
  • S'ha d'evitar abandonar els camins principals quan es realitzen activitats cinegètiques.
  • Quan es realitzen les batudes de senglars, els caçadors han de respectar sempre una distància mínima de 100 metres dels habitatges, i sempre col·locats d'esquenes a les àrees habitades. En el cas de caça menor, la distància mínima de seguretat es redueix a 50 metres degut que usen armes de perdigons.

 

 

Informació publicada el 17 de gener de 2022