• 20152016201720182019
    • Impulsarem espais d'emprenedoria social per a joves per tal de fomentar la creativitat, la innovació, l'esperit crític i la participació.   (Està en procés de replantejament donat que aquests tipus de documents han quedat obsolets. )
    Vist vermellVist vermell
  • Grau d'assoliment
    1 no assolit