Portada|Cooperació|Projectes finançats l'any 2015
 
Versió per imprimir
Projectes finançats l'any 2015
Projecte finançats l'any 2015

La Junta de Govern del 16 de juliol va aprovar, d'acord a la proposta de la Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella, atorgar una subvenció per concessió directa al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat de la qual l'Ajuntament és soci des de l'any 1995, per un import de 37.600 euros en concepte  d'aportacions a projectes de desenvolupament que seran distribuïts de la següent manera:

Projecte 1559:
Campanya d'alfabetització a Nicaragua.
AEPCFA- Asociación de educación popular Carlos Fonseca Amador
Import: 5.877€
Descripció del projecte: La lluita contra l'analfabetisme és un moviment històric a Nicaragua. Es tracta d'un projecte que implica les comunitats indígenes, alcaldies i la societat civil per tal d'eliminar l'analfabetisme amb educació, formació i capacitació de la societat civil. El projecte es divideix en dos parts, la de formació i sensibilització i la de creació d'un museu.

Projecte 2511:
Atenció sanitària a nou pobles de l'àmbit rural, per mitjà de les infraestructures i els equipaments necessaris, a Tanseiga.
Desenvolupament a l'Àfrica. Songtaaba.
Import: 6.838€
Descripció del projecte: En aquesta zona hi ha una manca important de formació sanitària i un nivell de malalties molt alt. En aquest context es pretén millorar aquesta situació a través de la realització d'infraestructures sanitàries per garantir l'accés a l'atenció sanitària adequada a nou pobles de l'àmbit rural.

Projecte 2555:
Dones de Musa caminant cap al bon viure de les seves famílies i comunitats.
Fundació Grup Tercer Món-Mataró
Import: 5.337€
Descripció del projecte: Es pretén treballar el respecte als drets de les dones augmentant tant la cobertura de treball, com la base social i formant a dones, homes, nens i nenes. Els eixos seran el de la participació i incidència, la sobirania alimentària i l'economia social i solidària, el sanejament ambiental i la salut preventiva, la formació a joves i la comunicació i difusió.

Projecte 2671:
Ampliació del taller impremta Transiciones.
GERDD-Gestora de recursos per al desenvolupament del discapacitat.
Import: 4.137€
Descripció del projecte: Transiciones gestiona el seu taller-impremta des de l'any 1994. Els bons resultats fan elaborar un projecte per crear un equip comercial, enfortir l'equip d'impressió i augmentar el potencial de treball per tal d'augmentar considerablement el nombre de persones amb discapacitat que hi poden treballar, el volum de treball i els resultats econòmics

Projecte 2714:
Construcció d'un col·legi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye de Pinike – 1a fase.
Fundació Educació Solidària – Escola Pia
Import: 5.817€
Descripció del projecte: El projecte preveu la construcció d'un col·legi de secundària i batxillerat al barri de Thiaroye de la població de Pikine, situada a l'extraradi de Dakar. El projecte s'emmarca en un programa més ampli que ja compta amb una escola de primària, un centre social i cultural obertes a tota la població.

Projecte 2695:
Enfortiment dels processos de construcció de pau al Sàhara Occidental (LAONF)
NOVA Centre per a la Innovació Social
Import: 4.677€
Descripció del projecte: L'objectiu del projecte és reforçar les capacitats dels activistes sahrauís joves per contribuir a una transformació no violenta del conflicte del Sàhara Occidental. És essencial reforçar el paper de la societat civil emergent que actua a la regió. L'objectiu és l'enfortiment de les capacitats humanes dels moviments socials emergent elaborant un documental, enfortint les seves capacitats i donant suport i assistència a les campanyes locals així com visitant municipis catalans.

Projecte 2746:
Adquisició de material per a la cooperativa agrícola de dones Sandiniery de Sédhiou
Associació d'Ajuda a l'Immigrant 2009 de Catalunya
Import: 4.917€
Descripció del projecte: El projecte preveu dur a terme una explotació intensiva de cultiu de cacauet, de blat de moro i d'arròs per poder-los comercialitzar en els mercats setmanals del departament de Sédhiou per tal de reforçar la capacitat del promotor i per, alhora, crear llocs de treball per a la joventut local, que evitin que hagin d'emigrar.

Pujar al principi de la pàgina