Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Subvencions ordinàries i extraordinàries per a la realització d'activitats de les entitats de caràcter social 2015
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Subvencions ordinàries i extraordinàries per a la realització d'activitats de les entitats de caràcter social 2015

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LES ENTITATS SOCIALS D'ALELLA

Vista la valoració efectuada per la Comissió de Valoració per tal d'examinar, valorar i resoldre les sol·licituds de subvencions de les entitats socials d'Alella per al foment d'activitats.

 

Conformement a la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana, la Junta de Govern Local acorda en la sessió celebrada el 30 d'abril de 2015 atorgar les següents subvencions ordinàries i extraordinàries a les entitats socials que es relacionen per als conceptes i requisits que es detallen:

SUBVENCIONS ORDINÀRIES:

ENTITATSIMPORT SOL·LICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Fundació Tutelar Santa Clara6.750€500€Despeses jornades informatives per disseny i publicitat, carpetes i dossiers i projector. Despeses de presentació per impressió cartells, invitacions...
Disma1.000€400€Esplai integrador.
Associació Síndrome d'Asperger del Maresme6.525€900€Formació a psicòlegs de l'associació.
Esquima Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental1.000€400€Treballs exteriors, transports i missatgers i serveis professionals.
Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica16.500€1.400€Treball externs i serveis del CDIAP del Maresme.
Voluntariat d'Alella1.770€300€Botes d'aigua, conjunt de guants i buf pels voluntaris de camins escolars i pel curs voluntariat.
Grup local de Càrites de la Parròguia de Sant Feliu d'Alella2.500€1.600€Compra d'aliments i transport d'aliments de Barcelona a Alella del Banc d'Aliments.
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS5.500€


SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES:

ENTITATIMPORT SOL·LICITATIMPORT CONCEDITCONCEPTE
Grup local de Càrites de la Parròquia de Sant Feliu d'Alella382,76€382,76€Compra d'un congelador.
TOTAL IMPORT SUBVENCIONS ORDINÀRIES CONCEDIT A ENTITATS SOCIALS382,76€


Pujar al principi de la pàgina