Notícies
Publicat el 8 de gener de 202308.01.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova una modificació del POUM per limitar el creixement als barris d'Alella de Mar
Foto àerea

L'Ajuntament va acomiadar l'any amb un Ple farcit d'expedients urbanístics. El plenari del 22 de desembre va deixar enllestit una gran part de les modificacions del POUM que s'arrosseguen des de fa anys, sigui per adequació a sentències judicials o per reajustaments a les noves realitats i necessitats plantejades nou anys després de l'aprovació d'aquest document. 

L'acord més destacable va ser l’aprovació inicial de la modificació referent a les condicions d'ordenació i edificació en àrees qualificades de “ciutat jardí”, subzona intensiva unifamiliar aïllada: la clau 13b1. De manera excepcional, aquesta clau permetia construir edificacions plurifamiliars —de planta baixa més dos— en parcel·les superiors a 1.200 m2 en alguns veïnats d'Alella de Mar (Can Sors, La Gaietana, La Serreta, La Soleia i Mar i Muntanya) on actualment hi ha habitatges unifamiliars. Amb la normativa urbanística actual es podien tramitar Plans de Millora Urbana (PMU) amb l'agrupament de dues o més parcel·les, amb superfícies superiors a 1.200 m2, per arribar a construir fins a dotze habitatges, ja que el POUM en els paràmetres actuals permet una densitat de tres habitatges per cada 400 m2 de sòl. De fet, des de l'aprovació del POUM s'han desenvolupat tres Plans de Millora Urbana sota aquests paràmetres, que depenen exclusivament de la voluntat de promotors privats i no de la planificació urbanística o l'interès general.

La nova proposta del govern, sorgida de l'acord dels dos grups municipals ERC+SxA i Gd'A i a partir de les converses mantingudes amb veïns i veïnes i diferents associacions veïnals, deixa sense efecte l'excepcionalitat d'aquesta clau, tornant a la situació anterior al POUM, amb la voluntat de frenar el creixement en aquests barris i evitar l'impacte visual i de mobilitat que la proliferació edificacions plurifamiliars poden generar en aquest entorn. La finalitat d'aquest canvi és ajornar aquesta opció de creixement en espais ja consolidats, fins a esgotar les possibilitats d'habitatge plurifamiliar que ofereixen els nous sectors pendents de desenvolupament. 

Amb l'aprovació inicial de la modificació també es va aprovar la suspensió de llicències en els àmbits afectats per aquesta clau, fins que finalitzi tota la tramitació. 

Canvis als sistemes d'equipaments 
En el mateix acord del plenari també s'inclou una altra modificació referent a les condicions d'ordenació i edificació en les àrees qualificades de sistemes d'equipaments públics i privats (claus 5 i 7). En aquest cas, es vol flexibilitzar les restriccions actuals de POUM, eliminant el coeficient d'edificabilitat neta màxima que actualment preveu la normativa en sistemes d'equipaments, públics i privats, ubicats en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Es considera que aquesta limitació és totalment innecessària, ja que les condicions d'implantació o ampliació d'equipaments existents s'estableix mitjançant un pla especial que determina la seva ordenació.
Les modificacions puntuals de les claus 13b1 i 5 i 7 es van aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA i Gd'A, l'abstenció d'AA-CUP, Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT. Els grups de l'oposició van demanar votar per separat les dues modificacions, ja que es van mostrar favorables a la modificació de les claus 5 i 7 que afecten els equipaments, però no amb la modificació de la clau 13b1. JxCAT va argumentar el seu vot contrari al considerar que la possibilitat de reconversió d'espais és una oportunitat per al reordenament urbanístic si es vigila la densitat adequada i la limitació d'alçada i una clara definició del paisatge urbà. 

El Ple de les modificacions
El Ple de desembre va aprovar inicialment una altra modificació puntual del POUM que preveu l'augment de l'edificabilitat a l’àmbit de la Torre del Governador, per poder encabir un complex hoteler de fins a 100 habitacions, i redueix l'ampliació del passeig Marià Estrada dels 14 metres d'amplada que estaven previstos a 10 metres. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor d'ERC+SxA, Gd'A, Cs i AP-PSC i el vot en contra de JxCAT i d'AA-CUP.

El plenari també va donar llum verda a altres tres modificacions que ja havien estat aprovades inicialment mesos enrere i que arriben a la darrera fase de tramitació amb l'aprovació provisional i que afecten els àmbits de Can Xeco Monnar (aprovat amb el vot a favor d'ERC+SxA, Gd'A, Cs i AP-PSC i l'abstenció de JxCAT i el vot en contra d'AA-CUP), els Plumeros-Can Blai (aprovat amb el vot a favor d'ERC+SxA, Gd'A i AP-PSC, l'abstenció d'AA-CUP i Cs i el vot en contra de JxCA) i el carrer Dr Faus 22-24 (aprovat amb el vot a favor d'ERC+SxA, Gd'A i AP-PSC, l'abstenció Cs i el vot en contra de JxCAT i AA-CUP).

Igualment, es va acordar provisionalment la modificació del Pla especial de protecció del paisatge i de conservació del medi rural per tal de permetre l'ampliació del Celler de les Aus (aprovat amb el vot a favor d'ERC+SxA, Gd'A, JxCAT, Cs i AP-PSC i el vot en contra d'AA-CUP). 

Veure el Ple 

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 22 de desembre de 2022 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 22 de desembre de 2022
Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina