Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Consulta popular no referendària

Què és?

Les consultes ciutadanes s'adrecen a un col·lectiu de persones determinat perquè manifestin l'opinió sobre una determinada actuació, decisió o política pública, mitjançant votació.

Les consultes han de tractar sobre temes de competència municipal. No es poden fer consultes que tractin sobre qüestions que vagin en contra dels valors democràtics i puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals, sobre tributs o establiment de preus públics ni sobre qüestions contràries a la legislació vigent.

Qui pot participar?

Poden participar en la consulta ciutadana tota la ciutadania d'Alella que tinguin més de setze anys, tal com es regula a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

Per saber el procediment es pot consultar el reglament de participació ciutadana del poble d'Alella 

Pujar al principi de la pàgina