Publicat el 18 de juliol de 202218.07.2022
Pla alfa 19 de juliol

L'Ajuntament ha ampliat fins a les 00 hores del proper divendres, 22 de juliol, les mesures preventives i les restriccions derivades de l'activació del nivell del Pla Alfa nivell 3 al terme municipal pel risc extrem d'incendi forestal, vigents des del 15 de juliol. Es demana la màxima alerta i precaució a la població, i extremar les precaucions mentre duri aquesta situació. 

L'Ajuntament ha publicat un nou ban municipal en què es manté la prohibició de circulació o accés de persones i vehicles de qualsevol tipus -amb o sense motor-, que no estiguin vinculats a l'espai d'interès natural del Parc de la Serralada Litoral per risc d'incendis.

El ban diu el següent:

Atès que la Generalitat de Catalunya ha prorrogat la RESOLUCIÓ INT/2247/2022, de 14 de juliol, del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya publicada al DOGC de 15/07/2022, on s'acorda per als municipis en els quals està activat el nivell 3 del Pla ALFA, com és el cas d'Alella:

1. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats s'han de desplaçar a un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.

2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.

3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 12 i les 18 hores, excepte pel que respecta a la recollida de fruita (inclosos productes hortícoles), la sega de l'alfals i altres herbàcies que es cullen en verd, llaurar els camps de rostoll que resten excloses d'aquesta restricció i el conreu de l'arròs.

4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, inclosa la sega de les cunetes, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.

5. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que motius de força major requereixin la utilització d'aquests eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.

6. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 12 hores i les 19 hores.

7. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

8. Es recomana a totes les persones que resideixen o transiten pel territori de Catalunya, l'aplicació de totes aquestes mesures, establertes en els punts anteriors d'aquesta Resolució, en tots els municipis de Catalunya.

9. L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

10. Les mesures contingudes en el punt primer i segon d'aquesta Resolució són vigents des de les 12:00 hores del 15 de juliol de 2022 fins a les 00:00 hores del 22 de juliol de 2022.

11. Les mesures contingudes en el punt tercer, quart, cinquè, sisè i setè d'aquesta Resolució són vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00:00h del 22 de juliol de 2022.

Es prohibeix la circulació o accés de persones i vehicles de qualsevol tipus -amb o sense motor-, que no estiguin vinculats a l'espai d'interès natural del Parc de la Serralada Litoral entre les 12:00 hores del dia 15 de juliol i les 00:00 hores del dia 22 de juliol de 2022 per risc d'incendis.

Es recorda que:

A)   Està totalment prohibit fer foc en zones forestals i el seu entorn.

B)   Cal evitar:

a)    Activitats de risc al medi natural i, especialment, la utilització de maquinària que generi risc (serres radials, bufadors, desbrossadores, etc.).

b)    Llençar burilles a terra, ni caminant ni des del vehicle, encara que sembli apagada.

c)    En qualsevol cas, cal deixar lliures de pas el accessos perquè puguin circular els vehicles d'emergències si fos necessari.

d)    No utilitzar barbacoes que no estiguin autoritzades i no llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

e)    Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

C)   En cas de veure indicis de fum o foc aviseu immediatament al 112.

 

L'Ajuntament demana la màxima precaució i recomana: