Escrit Alternativa per Alella-CUP maig 2022. "Les al·legacions"
 
Versió per imprimir
Alternativa per Alella-CUP
 • Per bé o per mal, nosaltres no estem dins d'aquell consens, pràcticament unànime, que el 2014 va votar a favor de l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 

  I no hi estem perquè no hi érem representats com a opció política a través de cap grup municipal, la qual cosa no significa que no tinguem una opinió formada al respecte, tant del POUM en el seu conjunt com del Pla Parcial del Pla i la Serreta que se'n deriva. 
  El nostre parer va quedar meridianament clar en ocasió de l'aprovació inicial de l'esmentat Pla Parcial per part de la Junta de Govern Local. En aquella ocasió vam esgrimir raons de pes d’índole social, urbanística, arquitectònica, ecològica, paisatgística i econòmica que, posteriorment, ens van dur a presentar per registre el corresponent plec d'al·legacions. 

  Es tracta d'un document de 52 pàgines en què exposàvem 32 arguments, amb les seves derivades, que justificaven la nostra oposició al Pla Parcial. No era, en qualsevol cas, una oposició total i absoluta al desenvolupament del Pla Parcial dels dos subàmbits (El Pla i la Serrera), sinó que es tractava d'una oposició a la seva concreció formal en els termes en què aquest havia estat plantejat: amb mancances i omissions importants, i sense comptar amb la participació dels grups municipals.

  Aquelles al·legacions, a les qual totes dues parts (Govern i Alternativa per Alella-CUP) hem al·ludit en diverses ocasions al llarg d'aquest mandat, no han estat mai discutides, contrastades ni debatudes políticament entre nosaltres, que les vam raonar i presentar, i el govern d'ERC-Sumem Per Alella, que ostenta la majoria absoluta i que tenia la potestat d'analitzar-les i d'entomar-les.

  En comptes d'això, les nostres crítiques, les nostres propostes i les nostres reflexions han dormit el somni dels justos durant 3 anys. És evident que una part de les al·legacions obeeixen a qüestions tècniques, ja sigui de caràcter normatiu, arquitectònic, urbanístic, mediambiental o jurídic. Però també un gruix important del seu contingut responia a raonaments polítics i ideològics. Debatre-les i considerar-les podría haver estat un bon exercici democràtic.

  Vam emetre un vot contrari per la desatenció i per l'egocentrisme d'un alcalde i d'un equip de govern que en 3 anys, des del 25 de març de 2019 fins al 26 d'abril de 2022, no ha trobat la necessitat de contrastar amb el grup municipal d'Alternativa per Alella-CUP les al·legacions que vam formular en temps i forma.

Pujar al principi de la pàgina