Taula de turisme

Més d'una quinzena d'agents privats i del sector públic han participat a la primera taula de treball del sector turístic organitzada per la Regidoria de Turisme i Identitat que va tenir lloc dilluns 25 d'abril a Can Lleonart. La trobada forma part de les accions recollides al Pla estratègic de Turisme d'Alella 2021-25 per millorar la coordinació entre els agents turístics del municipi. A la sessió van prendre part diferents persones relacionades amb els cellers, la restauració i l'oferta hotelera del municipi, a més de personal tècnic de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Alella i del Parc de la Serralada Litoral.

La sessió va ser dinamitzada per Jaume Marin, un dels consultors externs que van participar a l'elaboració del Pla estratègic de Turisme d'Alella 2021-2025. La trobada va començar amb una explicació dels antecedents que motivaven la jornada i un resum de les accions que s'han dut a terme per la Regidoria de Turisme i Identitat aquest 2022. Seguidament, es van realitzar diferents dinàmiques de grup per establir els objectius i el full de ruta per aconseguir-los. La taula de treball es va centrar en tres temes principals: Productes i experiències turístiques, col·laboració publico-privada i comunicació interna en el sector.

Com a conclusions més destacades de la jornada, es va posar de manifest la voluntat del sector de reunir-se un mínim de tres cops a l'any i d'establir dels canals de comunicació amb el sector privat. La propera trobada serà el mes de juny i es dedicarà la jornada a la creació de productes turístics transversals.