Notícies
Publicat el 10 de setembre de 202010.09.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Mesures de seguretat davant la tornada als centres educatius
Escola Fabra

L'inici del curs escolar 2020-2021 serà excepcional. El primer curs que iniciem després de la crisi del coronavirus implicarà la tornada de més de 1.500 infants i adolescents d'Alella a les aules després de gairebé mig any. El Departament d'Educació contempla el retorn presencial a les aules a partir del proper dilluns 14 de setembre. Per fer aquest retorn el més segur possible ha dictat, juntament amb el Departament de Salut, una sèrie de directrius i mesures de seguretat i prevenció de contagis que els diversos centres escolars han aplicat a l'hora de dissenyar els seus plans de reobertura per al curs 2020-2021. Cal tenir en compte que les recomanacions incloses estan en contínua revisió i poden ser modificades si la situació epidemiològica ho requereix. 

A cada una de les webs dels centres educatius del municipi podreu trobar els detalls de l'organització en el corresponent Pla de Reobertura de Centre, presentats a cada un dels Consells Escolars de Centre i que ja totes les famílies de cada centre han rebut. A continuació us resumim les mesures més genèriques:

• Instruccions per tornar als centres educatius

- L'ús de la mascareta a l'aula serà obligatori per a tot l'alumnat de més de sis anys. Aquesta obligació podria canviar segons l'evolució de la situació epidemiològica, però en qualsevol cas seran els Departaments d'Educació i Salut els que hauran de determinar-ho en cada moment.
- Les entrades seran esglaonades, en franges de 10 o 15 minuts, i utilitzant les diverses portes d'accés que té cadascun dels centres escolars.
- Es prendrà la temperatura a l'alumnat en accedir al centre. També és compromís de les famílies prendre-la abans de sortir de casa.
- Les famílies no podran entrar a l'escola per norma general.
- Es crearan grups estables de convivència.
- Les famílies o els alumnes mateixos, en cas que siguin majors d'edat, han d'haver signat i entregat al centre educatiu una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la Covid-19.

• Com s'adaptaran les escoles al nou curs?

- Les ràtios a primària seran inferiors a 20 alumnes per aula quan sigui possible. En cas de necessitat, podran ser superiors si les característiques de les aules així ho permeten i prèvia autorització per part del Departament d'Educació.
- A secundària i batxillerat, els grups seran més reduïts de l'habitual.
- El pati es farà per torns i amb mascareta i sense barreja de grups estables.
- Les escoles tenen el CAP de referència i un professional del Departament de Salut designat, que gestionarà els casos sospitosos de covid-19.
- Els centres han previst com continuar amb la docència en cas que un o diversos grups s'hagin de posar en quarantena domiciliària.

• Què fer en el cas que hi hagi un positiu?

- En cas que un/a alumne/a tingui símptomes, no ha d'anar a l'escola. Tampoc no ho ha de fer si se li ha diagnosticat coronavirus o s'està pendent del resultat d'una prova PCR ni si conviu amb un cas confirmat.
- Si hi ha un positiu per covid-19, es posarà el grup de convivència en quarantena. En qualsevol cas, seran els referents del Departament de Salut de cada centre els que determinaran si un grup es posa en quarantena.
- La durada prevista de la quarantena serà de 14 dies.

Recomanacions per a l'entrada/sortida dels centres educatius:

Cada un dels centres ha fet arribar a les famílies l'organització de les entrades en funció de les edats dels infants i joves i tenint en compte les diferents portes d'entrada de què disposa cada centre. L'objectiu és evitar cues i aglomeracions a les entrades i les sortides. Per això s'ha previst que siguin esglaonades en franges de 10 o 15 minuts. Per tal que aquesta entrada i sortida es pugui fer amb la màxima agilitat, recomanem:
- Que les famílies tinguin present la informació donada pels centres sobre l'horari i el lloc per on han d'entrar els seus fills/es a cada centre escolar.
- Que les famílies col·laborin per tal d'evitar que es facin cues i aglomeracions.
- Tenir en compte l'obligatorietat de dur la mascareta i complir la distància de seguretat. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst contractar agents cívics que vetllaran pel compliment de les normes de distància de seguretat i ús de mascareta a les entrades i sortides del centres educatius.
- Sempre que sigui possible es recomana anar a l'escola caminant. Per aquelles famílies que hagin de fer-ho en cotxe, es recomana aparcar a les zones d'aparcament properes als centres. Per les famílies que pugen a la zona del Bosquet (Institut, Escola Fabra i LlIM Els Pinyons) es comunica que el camí de sorra entre l'escola Fabra i Els Pinyons no serà accessible per als cotxes, ja que en aquest camí hi haurà els accessos de diversos grups d'infants d'educació infantil. Es recomana aparcar als aparcaments de la zona baixa del poble (p.ex. Can Calderó) i pujar a peu fins a la zona escolar.

Donat que la situació epidemiològica pot anar canviant i això podria tenir incidència en les directrius per als centres escolars, els Departaments de Salut i Educació han obert un canal de Telegram (/Salut Escola) per tal d'informar de forma molt directa sobre les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent als centres educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19.

La tornada a l'escola en l'actual situació és un repte que hem d'encarar com a comunitat. S'ha fet molta feina prèvia per part de moltes persones (equips directius, equips docents, personal d'administració i serveis, personal de les diverses àrees de l'Ajuntament) perquè aquest retorn es pugui fer de la manera més segura possible. Ara és el moment que tota la comunitat educativa, cadascú des de la seva responsabilitat, col·labori per tenir un bon retorn a les aules.

Pujar al principi de la pàgina