Logo ERC+SxA
  • Arribem a la recta final del primer trimestre de 2020, això és indicatiu que ja estarem immerses de ple en la commemoració del Dia Internacional de les Dones. A Alella en tenim consciència i treballem de forma eficaçment transversal des de la regidoria d'Equitat, amb la regidoria de Joventut i Adolescència, Gent Gran i altres regidories, i a l'ensems amb les dues associacions de dones i el col·lectiu feminista, i en col·laboració amb altres entitats que s'hi sumen. Es tracta d'un seguit d'activitats que —amb valentia, decisió i convicció— volen fer d'Alella un poble que sumi esforços per normalitzar la igualtat entre homes i dones, i que sumi capacitat efectiva a l'hora de treballar en la prevenció i erradicació de les violències masclistes i sexistes.

    Recentment hem aprovat el Protocol d'actuació envers les violències sexuals i lgtbifòbiques als espais d'oci nocturn d'Alella, amb la incorporació dels punts liles, i hem declarat Alella municipi feminista. Tenim vigent el Pla Local d'Equitat i el Protocol per a l'abordatge de tot tipus d'assetjament en l'àmbit laboral. Properament actualitzarem el Protocol per a l'abordatge de les violències envers la dona i aquest mateix any començarem a treballar en el Pla d'Igualtat Intern. Dins del Protocol per a l'abordatge de les violències envers la dona, treballa continuadament i transversal la Comissió tècnica de discussió de casos de violència masclista a Alella, formada per persones tècniques tant d'Alella com de l'àmbit comarcal i que fan la labor de detecció i seguiment dels casos que ens afecten.

    Aquesta labor no es pot concebre sense tenir en compte les tasques de prevenció que es duen a terme des de diferents espais: àmbit educacional com ara l'Institut, sessions de formació en igualtat i en detecció de violència masclista; foment de la participació en tot allò que s'organitza al llarg de l'any al voltant de les dones, etc.; i cal dir que en l'actualitat estem començant a treballar en un dels eixos fonamentals en prevenció: El projecte de Coeducació, que hem iniciat des de les regidories d'Educació i Equitat i els diferents agents que participen de la vida educativa del nostre poble. Aquest projecte està basat de forma explícita en la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe.

    Sumem sinèrgies, no defallim, tenim al davant molta feina per fer treballant amb perspectiva de gènere des de tots els àmbits.

    Fem sentir la nostra veu!