Portada|Educació|Programa d'atenció psicopedagògica municipal
 
Versió per imprimir
Programa d'atenció psicopedagògica municipal

Què és el programa d'atenció psicopedagògica municipal?

Les accions del programa d'atenció psicopedagògica municipal s'adrecen als alumnes dels centres públics del municipi fins a 16 anys, a les seves famílies, si s'escau, i als equips docents. També es col·labora amb les regidories d'Educació i de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de forma prioritària, i amb aquelles àrees que el seu abast comunitari pugui abarcar.

El programa inclou:

 • La prevenció i l'atenció psicopedagògica en el desenvolupament i l'aprenentatge dels alumnes fins a 16 anys dels centres escolars públics del municipi, i si s'escau, a les seves famílies, professors i educadors, així com l'assessorament, suport i formació.
 • L'assessorament i l'orientació a la regidoria d'Educació principalment, i a la de Serveis a les Persones, en la realització de programes preventius de caire comunitari relacionats amb temes educatius, formatius i d'orientació a nivell  transversal.


Els objectius que s'estableixen són:

 • Complementar l'acció que ofereixen als centres escolars d'Alella tant el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP) del Departament de Benestar i Família a la Llar d'infants municipal Els Pinyons, com l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Detectar i diagnosticar situacions de risc i dificultats d'aprenentatge, emocionals o de comportament.
 • Donar suport i assessorament a mestres i tutors.
 • Orientar i assessorar famílies. 
 • Proposar derivacions de tractaments psicoterapèutics o instrumentals.
 • Donar suport en la programació, implementació i dinamització de projectes d'abast comunitari.
 • Coordinar les accions que es desprenen de la regidoria d'Educació, tenint en compte el coneixement de la realitat dels centres.
 • Contribuir en el treball en xarxa intermunicipal en el casos que es requereixi


L'acció psicopedagògica contempla principalment aquestes dues línies d'intervenció:

 • Al centre, amb l'alumne i/o la seva família i amb l'equip docent :

  • Identificació de necessitats educatives especials
  • Assessorament i col·laboració en la detecció i prevenció de problemes d'aprenentatge
  • Seguiment d'estudiants i processos educatius
  • Elaboració i seguiment d'informesSuport i orientació a mestres i educadors
  •  I les tasques que es considerin pertinents en cada etapa educativa
 •  Amb les regidories d'Educació i  de Serveis a les Persones de l'Ajuntament
 • Col·laboració en la planificació i el desenvolupament d'activitats de les diferents etapes educatives
 • Detecció de necessitats educatives en clau municipal per tenir en compte en la planificació educativa
 • Seguiment d’ítems i indicadors que afavoreixin el desenvolupament de les polítiques educatives local
 • Proposta de temes educatius d'interès per a la comunitat educativa
 • Avaluació de l'impacte de les intervencions dutes a terme


Per contactar amb el servei psicopedagògic municipal podeu contactar amb la regidoria d'educació o a través de les direccions dels centres educatius del municipi:

Plaça de l'Ajuntament, 1 08328 Alella
Tel. 93 555 23 39 ext. 104
educacio@alella.cat

 

 

 

Pujar al principi de la pàgina