Portada|Adolescència i Joventut|Pla Local d'Adolescència i Joventut
 
Versió per imprimir
Pla Local d'Adolescència i Joventut
El Pla d'Adolescència i Joventut Jove d'Alella és l'eina de treball per definir, impulsar i coordinar les polítiques de Joventut al nostre poble.

El Ple de l'Ajuntament del 24 de febrer de 2022 va aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025 (amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer- PSC;  l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra de JxCAT).

El Pla Local Joventut d'Alella 2012-2025 parteix de la trajectòria de planificació de les polítiques locals d'adolescència i joventut del municipi, ja que aquest és el seu sisè Pla Local de Joventut d'Alella. Però alhora, aquest pla té la voluntat d'adaptar les respostes municipals a la realitat juvenil i definir millor allò que és el que es vol transformar i com es vol fer. 

Per tant, es compta amb una gran experiència acumulada que ens permet aprendre i revisar tant l'enfocament com el procés de treball per elaborar el nou PLJ. A continuació s'anomenen els principals canvis introduïts.

La metodologia emprada és des d'un plantejament dinàmic i viu de tot el pla per tal que es pugui adaptar al context social i econòmic que pugui succeir en els propers anys. També, per poder anar fent avaluació i coneixent l'impacte i implementació de les accions. Per aquest motiu, es parteix d'hipòtesis inicials, que estructuren la diagnosi, els reptes i estratègies de tot el PLJ. És una metodologia basada en la teoria del canvi, que permet posar èmfasis en el procés per assolir els objectius i l'impacte de les accions respecte a les situacions inicials.

 S'amplia població diana, dirigint-se a les adolescents entre els 12 i els 16 anys i les joves entre els 17 i el 35. Fins ara el tall es produïa en els 30 anys, però amb la voluntat de contextualitzar les dificultats que actualment es troben les joves vers l'emancipació ens trobem amb la necessitat d'allargar perquè les polítiques de joventut permetin la transició entre la joventut i l'adultesa sent així més flexibles per atendre la situació vital de les joves, acompanyant així a les persones en els diferents cicles de vida amb una mirada més integral.

Està construït de manera transversal amb les diverses regidories. La regidoria d'Adolescència i Joventut fa de pal de paller, però les accions poden i han de ser entomades per altres regidories que si bé el seu focus principal no són les adolescents i les joves tenen un focus d'interès que pot repercutir en aquestes. Entenent que el PLJ ha de tenir una mirada integral de tots els agents i els projecte que es fan des d'altres regidories que tenen objectius específics afins als 3 eixos pels quals es regeix el pla.

La Missió del Pla Local de Joventut d'Alella 2022-2025 és acompanyar i empoderar  les persones adolescents i joves d'Alella perquè puguin donar resposta a les seves necessitats i millorar el seu benestar. 

Els principis rectors del Pla són:

Participació: Per tal de donar resposta a la missió i als objectius del PLJ 2022-25 cal la participació i la implicació de les adolescents i joves. El Pla planteja la necessitat de deixar de “fer per a elles” i  “fer amb elles”. Aquest és un gran repte, tant a nivell social com a nivell local, però és un principi fonamental en la forma d'entendre les polítiques de joventut d'Alella al qual no podem ni volem renunciar. El PLJ 2022-25 preveu mecanismes, espais i programes específics per potenciar la participació d'adolescents i joves al municipi.

Interseccionalitat: El PLJ 2022-25 incorpora una mirada innovadora en les polítiques locals, que ens permetrà ampliar el seu impacte. Els eixos de desigualtat[1] són les divisions a partir de les quals es distribueixen de forma desigual els recursos d'una societat. Així, les persones,  en funció dels grups socials als quals pertanyin, tindran més o menys accés a determinats recursos (diners, prestigi, contactes, informació, etc.). Les persones no patim un sol eix de desigualtat sinó múltiples i de forma connectada, per això ni les polítiques dirigides a la “població en general” ni les polítiques dirigides a “col·lectius socials” responen als reptes actuals.

La interseccionalitat planteja una mirada oberta i connectada als diferents eixos en el disseny i implementació de les polítiques públiques. Actualment els que més es treballen en el context europeu són: 

-        Classe social

-        Diversitat funcional / Discapacitat 

-        Edat / Cicles de vida

-        Desig sexual i identitat de gènere

-        Origen / Migració

-        Racialització

-        Religió / Creences

-        Sexe / Gènere

-        Altres, depenent del context

Transversalitat: Adolescents i joves són ciutadans i ciutadanes de ple dret que reben serveis i participen d'actuacions impulsades per pràcticament totes les regidories municipals. Per això diem que les polítiques de joventut són polítiques integrals, tenen abast en tots els àmbits. En conseqüència, la mirada transversal del PLJ no pot ser present només en el procés d'elaboració del Pla, sinó que ha de formar part del seu desplegament. En aquest sentit, es preveuen mecanismes per garantir aquesta visió integral de les polítiques de joventut a Alella.

Comunicació: La comunicació és el primer element per fer arribar les polítiques públiques als col·lectius als quals es dirigeix. La comunicació ha de compartir llenguatge, canals i valors amb les pròpies adolescents i joves per tal que els missatges arribin. Recentment, des de la Regidoria d'Adolescència i Joventut s'ha treballat sobre un Pla de Comunicació que caldrà desenvolupar en paral·lel al PLJ per tal que les actuacions siguin realment efectives i participatives.

Avaluació: L'avaluació ens permet saber si el PLJ és realment una eina útil per donar resposta als reptes d'adolescents i joves d'Alella. És per això, que el PLJ compta amb espais i mecanismes d'avaluació i seguiment no només dels resultats de les actuacions, sinó també del seu impacte en relació a la situació inicial. Així mateix, el PLJ és una eina viva que s'ha d'adaptar a les necessitats del context social d'Alella i de les oportunitats i amenaces que es generin a l'entorn. Per això és fonamental fer seguiment i avaluació del Pla i repensar les actuacions en el context actual.   

Eixos i Objectius estratègics 

El Pla Local Joventut d'Alella parteix dels tres eixos plantejats a la Diagnosi i els 10 reptes clau que s'extreuen de l'anàlisi de la realitat juvenil i adolescent d'Alella es converteixen en els Objectius estratègics del Pla. Els tres eixos són els següents:

 

  • Eix 1. AIXECAR EL VOL: Acompanyar la gent jove d'Alella en el seu procés d'emancipació, facilitant l'accés als recursos i donant el suport professional necessari per afavorir que construeixin el seu propi projecte de vida. 

Objectius Estratègics:

1. Fer un acompanyament educatiu integral a adolescents i joves

2. Millorar l'accés a l'ocupació del jovent d'Alella

3. Millorar l'accés a l'habitatge a Alella de la gent jove del poble

 

  • Eix 2. VIURE MILLOR: Millorar el benestar emocional d'adolescents i joves de forma integral, a través de la promoció de la salut, l'oci alternatiu, el lleure, la cultura i l'esport al municipi.    

Objectius Estratègics:

4. Donar les eines per a millorar l'estat de salut físic i emocional d'adolescents i joves

5. Potenciar una oferta d'espais d'oci nocturn alternatiu i saludable, en clau territorial

6. Adaptar els espais públics i les activitats de lleure i esportives a les necessitats i interessos d'adolescents i joves

7. Potenciar una oferta cultural de qualitat lligada a les tendències  d'adolescents i joves

  • Eix 3. ALELLA JOVE I DIVERSA: Promoure la participació, les relacions positives i el respecte vers la diversitat. Interlocutar amb la gent jove del municipi per afavorir la cohesió social i els espais de trobada

Objectius Estratègics:

8. Donar suport a les iniciatives d'adolescents i joves, fomentant el seu empoderament i participació en allò que els hi afecta

9. Fer de l’ÀGORA un espai de trobada que aculli la diversitat de la població juvenil

10. Millorar la convivència i trencar els prejudicis entre adolescents i joves dins i fora dels centres educatius 


 
A partir d'aquests objectius estratègics es despleguen 35 estratègies que contenen una seixantena d'accions de continuïtat en clau municipal i planteja 35 de noves per a desenvolupar els propers 4 anys.

Pla Local de Joventut 2022-2025

PLa Local Joventut 2022-2025 maquetat

PLa Local Joventut 2022-2025 maquetat

Fitxer: Pla_local_de_Joventut_maquetat.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 151
Mida: 2.63 MB

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Pla Local d'Adolescència i Joventut 2018-2021

Fitxer: PLAJ_amb_annexos_21D_final.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 252
Mida: 3.6 MB

Pla Local de Joventut 2013-2016

SEGUEIX-NOS AL Logo twitter Logo facebook

Pujar al principi de la pàgina